تبلیغات
ما آخرالزمانیها - مطالب دنیا از آن شماست غریبانه چرا میگردید؟

دنیا ازآن شماست غریبانه چرا می گردید؟

اصلا دنیا یعنی شما.مگه بدون شما دنیا معنی ومفهوم هم داره؟

دنیا و هر آنچه در اونه همه فدای یه اپسیلون خاك پای شما آقا.....

 


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید