تبلیغات
ما آخرالزمانیها - خوشا آن سر که سوداى تو دارد
سه شنبه 6 شهریور 1386

خوشا آن سر که سوداى تو دارد

   نوشته شده توسط: ۷۶۷    نوع مطلب :عمومی ،

خوشا آن سر که سوداى تو دارد
ملک غیرت برد , افلاک حسرت

دلم در سر تمناى وصالت
فرود آید بجز وصل تو هیهات
دلم کى بازماند , چون به پرواز
چو مرغى مى تپم بر حاصل هجر

دل و جان را کنم ماواى آن کو
نهم در پاى آن شوریده سر , کو
فدایت چون کنم , بپذیر جانا
چگونه تن زند از گفتگویت

خوشا آن دل که غوغاى تو دارد
جنونى را که شیداى تو دارد
سرم در دل تماشاى تو دارد
سر شوریده سوداى تو دارد
هواى قاف عنقاى تو دارد
که جانم عشق دریاى تو دارد

دل و جان بهرماواى تو دارد
سر شوریده در پاى تو دارد
چرا کین سرتمناى تو دارد

چو در سر فیض هیهاى تو دارد