تبلیغات
ما آخرالزمانیها - لیله الرغائب ما بی تو معنایی ندارد…..

لیله الرغائب  ما بی تو معنایی ندارد…..

لیله الرغائبی دیگر از راه رسید ، دوست و آشنا هر که را میبینی از دور ونزدیک با تلفن یا پیام کوتاه و پیامک پیام کوچک و بزرگشان را به گوشت میرسانند که التماس دعا …

خواستم این شب جمعه ای دعا کنم … اما ای محبوب من مگر میتوان بی یاد ونام تو دست به دعا برداشت آخر وقتی تو نباشی دعا کنیم که چه شود ؟  طعم شیرین کدام عدالت بر دل و جان ماو دوستانمان نشیند ؟ کدام آرامش واقعی بر زندگی ما حکمفرما شود ؟ آخر اگر تو نباشی ....

لیله الرغائب  ما بی تو معنایی ندارد…..

لیله الرغائبی دیگر از راه رسید ، دوست و آشنا هر که را میبینی از دور ونزدیک با تلفن یا پیام کوتاه و پیامک پیام کوچک و بزرگشان را به گوشت میرسانند که التماس دعا …

خواستم این شب جمعه ای دعا کنم … اما ای محبوب من مگر میتوان بی یاد ونام تو دست به دعا برداشت آخر وقتی تو نباشی دعا کنیم که چه شود ؟  طعم شیرین کدام عدالت بر دل و جان ماو دوستانمان نشیند ؟ کدام آرامش واقعی بر زندگی ما حکمفرما شود ؟ آخر اگر تو نباشی کدام خوشی بر جان ما گوارا خواهد بود ؟

چگونه از خداوند خوشبختی بخواهیم در حالی که تو را نمی بینیم ؟ چگونه از خدا آرامش روح طلب کنیم در حالیکه می دانیم دل تو ، یگانه گل عالم خلقت از رفتار و گفتار ما شیعیانت غمگین و فسرده است !

چگونه سرور و شادی  آرزو کنیم حال آنکه از دل خونین نو عزیز دل پیامبر خبر داریم ؟

یا ابا صالح ای گل زیبای خدا ، بگذار در این شب عزیز آنگونه دعا کنیم که رضایت تو را بدنبال داشته باشد .

 اماما دوستت داریم اما شیطان وسوسه مان می کند و از راه  مرضی تو فاصله میگیریم ، مهدیا از خداوند بخواه ما را آنگونه تربیت کند که یک آن و یک چشم بر هم زدن از تو و از اهداف الهیت دور نباشیم .

امام عزیز ما ، دوستت داریم اما قدم زدن در راه تو اراده ای آهنین ، ایمانی محکم و صبری سرشار را می طلبد ، اماما از خداوند بخواه که ما را به وسائلی که برای گام گذاشتن در مسیر تو مورد نیاز است مجهز فرماید .

اماما ما نمی خواهیم زمانی که کائنات  خبر ظهور ناگهانی تو را فریاد میزنند از غافلان و در خواب ماندگان باشیم ، امام از خداوند بخواه که ما را از غفلت در زمان ظهور حفظ فرماید .

امشب شب براورده شدن حاجات و آرزو هاست ، خدایا به حق مهدی ما را لحظه ای از مهدی جدا نگردان .

خدایا بحق مهدی ما را از یاوران انقلاب مهدی قرار بده .

خدایا بحق مهدی ، قلب مهدی را ازما راضی بفرما .

خدایا بحق مهدی ما را از عاشقان حقیقی مهدی قرار بده .

آمین یا رب العالمین ….