تبلیغات
ما آخرالزمانیها - دنیا از آن شماست غریبانه چرا می گردید؟

دنیا ازآن شماست غریبانه چرا می گردید؟

اصلا دنیا یعنی شما.مگه بدون شما دنیا معنی ومفهوم هم داره؟

دنیا و هر آنچه در اونه همه فدای یه اپسیلون خاك پای شما آقا.....

 

دنیا ازآن شماست غریبانه چرا می گردید؟

اصلا دنیا یعنی شما.مگه بدون شما دنیا معنی ومفهوم هم داره؟

دنیا و هر آنچه در اونه همه فدای یه اپسیلون خاك پای شما آقا.   

اگه گنجشكا تند وتند جیك جیك می كنن ،اگه بلبلا چهچهه مستانه سر میدن،اگه قمریهای نازنازی مرتب بانگ كوكو سر میدن، خلاصه هر پرنده ای كه آواز سر میده فقط و فقط  به عشق شمامی خونه آقا... 

بهار كه میشه درختا به شوق دیدار شما شكوفه می دن،گلها به عشق شما می شكفن،سبزه ها به شوق شما سر از خاك در میارن،حتی خاك تیره و تار هم به عشق شما به گلها و درختها غذا می ده... 

شما كه خودتون خوب می دونین همه دنیا منتظر شماست،من دیگه كی ام كه بخوام حرفی بزنم ؟فكر می كنین چرا همه یه جور دلتنگن ؟چرا همه  یه جورایی بهانه الكی  می گیرن ؟چرا همه دارن می نالن؟ هر كی رو می بینی میگه افسردم ، حوصله هیچ كسی رو ندارم،چرا هیچ كس از ته دل نمی خنده ؟چرا میلیاردرها هم شاد شاد نیستن ؟چرا همه به نوعی از همه چی خستن؟آقا، شاید خودشون نتونن به زبون بیارن كه چرا ؟ولی شما كه خوب می دونین ته ته دل دنیا دنبال شما میگرده.

شما كه خوب می دونین حتی اونایی هم كه دارن برای دنیا گریه می كنن ته گریه شون رو كه ببینی دلتنگی از زمونه و تنهایی و غربت آدمهاش خوابیده. آقا جون، آدمها خستن ، آدمها خیلی كلافه اند،حتی پیشرفتهای علمی توی  این كره خاكی هم نتونسته آرومشون كنه؟

آقا مردم دنیا با هر دین و آئینی كه باشن دنبال آروم دلشون می گردن.

آقا جون آدمها شمارو می خوان، اونم فقط و فقط خود شما، اگرچه نمی تونن درد دلشونو به زبون بیارن، تعارف هم نداریم ،اهل هر سرزمین و آئینی  هم كه باشن دنبال سرورشون می گردن . آقا ،آدما سر گشتن نمیخواین تشریف بیارین ؟ آدما پریشونن نمیخواین تشریف بیارین؟ا مردم صاحبشونو می خوان،مردم آروم جونشونو می خوان، مردم روح گمشده شونو می خوان، شما رو به خدا به خاطر اون بچه هایی بیاین كه شبها از گرسنگی خوابشون نمی بره، به خاطر اون مردهایی بیاین كه هر چی برا ی صاحب كارشون كار می كنن حقشونو نمی گیرن و شبها از فرط بدن درد خوابشون نمی بره .به خاطر اون پیر زنی بیاین كه مرتب از درد استخوناش به خودش می پیچه ولی پول معالجشو نداره .به خاطر اون بچه هایی بیاین كه باباشون  ماه به ماه هم نمی تونه غذای درست و حسابی بهشون بده .به خاطر اون دخترا وپسرایی بیاین كه به هزار و یك دلیل گفتنی و نگفتنی، دین خدا رو به ورطه فراموشی سپردن . به خاطر اون جوونایی بیاین كه همه چی رو به هم قاطی كردن و برای رسیدن به آرامش به هر زهر ماری پناه میبرن. شما رو به خدا به خاطر اون آدمایی بیاین كه توی این دنیای وا نفسا باورشون رو به همه چیز از دست دادن و فقط  تو دنیای پوچی و هیچی می پلكن .به خاطر دخترا و زنهایی بیاین كه آدمیتشون رو از یاد بردن و تو قرن بیست ویكم تازه شدن برده های ارزون قیمت سرمایه دارای غربی .آقا دنیا محتاج شماست. دنیا تشنه شماست . جهان در انتظار شماست.دنیا از آن شماست . شما چرا غریبانه می گردید.....شما چرا .....