تبلیغات
ما آخرالزمانیها - آخرین نبرد در آخرالزمان
جمعه 22 تیر 1386

آخرین نبرد در آخرالزمان

   نوشته شده توسط: ۷۶۷    نوع مطلب :مقاله ها ،

آخرین نبرد در آخرالزمان

على اقلیدى نژاد

پیش درامد
شوق آتشین باز آمدن یا آمدن منجى موعود، قرن ها است بشر وامانده از عدالت، معنویت و آزادى را بى قرار ساخته است. هرچند افق.....

آخرین نبرد در آخرالزمان

على اقلیدى نژاد

پیش درامد
شوق آتشین باز آمدن یا آمدن منجى موعود، قرن ها است بشر وامانده از عدالت، معنویت و آزادى را بى قرار ساخته است. هرچند افق نگاه مردمان، گونه هاى مختلفى به انتظار بخشیده است ، اما این واژه در معناى عام خود یكى از مشتركات بشر وانسان معاصر به حساب مى آید. در این میان، ادیان ابراهیمى به این مسأله اهمیتى ویژه مى دهند; چرا كه ظهور موعود در هر یك از این ادیان به مفهوم تشكیل حكومت و سرورى بر دیگران است. باتوجه به شرایط كنونى، آنچه دغدغه این نوشتار را فراهم ساخته است، نگاهى كوتاه به بازخوانى اندیشه موعود در جهان مسیحیت است. این مسأله از آن جا مهم و در خور اعتنا است كه هم اینك بخشى از جهان مسیحیت با تكیه بر وعده هاى توراتى ـ انجیلى و فن آورى موجود در دنیاى غرب به گونه اى خاص به تأویل و تفسیر آخرالزمان و اندیشه انتظار مى پردازد و با ارائه نگاهى جنگ طلبانه، تمامى اهرم هاى خود را براى تحمیل نظریه خویش به كار مى برد. از این رو، با گذرى كوتاه بر اندیشه بازگشت مسیح، تلاش خواهیم نمود تا از زاویه اى دیگر به این ماجرا بنگریم.

مسیحیان و بازگشت مسیح
اندیشه بازگشت عیسى(علیه السلام) یكى از باورهاى غالب جامعه مسیحیت است. این شوق و انتظار، در بخش هاى قدیمى تر عهد جدید مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونیكیان به خوبى منعكس گشته است. اما در رساله هاى بعدى مانند رساله هاى پولس به تیموتاؤس و تیطس، همچنین رساله هاى پطرس به بعد اجتماعى مسیحیت توجه شده است. این مسأله از آن جا ناشى مى شد كه عیسویان با گذشت زمان پى بردند كه بازگشت مسیح(علیه السلام)برخلاف تصور آنان نزدیك نیست. هرچند اقلیتى از آنان بر این عقیده باقى ماندند كه عیسى به زودى خواهد آمد و حكومت هزارساله خود را تشكیل خواهد داد; حاكمیتى كه به روز داورى پایان خواهد یافت. از همین رو، از دیر باز گروه هاى كوچكى به نام هزاره گرا در مسیحیت پدید آمده اند كه تمام سعى و تلاش خود را صرف آمادگى براى ظهور دوباره عیسى در آخرالزمان مى كنند. البته، وجود آیاتى در انجیل این حالت انتظار را تشدید مى كند و با اشاره به عدم تعیین وقت ظهور، آن را ناگهانى معرفى مى كنند. به عنوان مثال، در انجیل متّا از زبان عیسى این گونه نقل شده است: «شما نمى توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید; زیرا این فقط در ید قدرت خداست. هیچ بشرى از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهى ندارد حتى فرشتگان، تنها خدا آگاه است.» یا آن كه در انجیل لوقا به نقل از مسیح چنین آمده است: «همیشه آماده باشید; زیرا كه من زمانى مى آیم كه شما گمان نمى برید.»
روشن نگه داشتن چراغ انتظار در لابه لاى انجیل به چشم مى خورد: «كمرهاى خود را بسته و چراغ هاى خود را افروخته بدارید، باید مانند كسانى باشید كه انتظار آقاى خود را مى كشند كه چه وقت از عروسى مراجعت كند. تا هر وقت آید و در را بكوبد، بى درنگ در را براى او باز كنند. خوشا به حال آن غلامانى كه آقاى ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید; زیرا در ساعتى كه شما گمان نمى برید پسر انسان مى آید.»
مسیحیت ضمن تأكید بر غیرمنتظره بودن بازگشت عیسى، هدف از این بازگشت را ایجاد حكومتى الهى در راستاى حكومت الهى آسمان ها ارزیابى مى كند. علاوه بر این، ظهور مسیح یگانه راه حل براى ادامه حیات و زندگانى برشمرده مى شود و عیسى منجى انسان ها و پادشاهِ پادشاهان معرفى مى گردد. وى براساس سخنان دانیال نبى، نظام اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى و مذهبى جهان را عوض خواهد كرد و جهانى بر مبناى راه و روش خدا بنا مى كند. مسیحیان همچنین علاماتى براى ظهور عیسى بن مریم قایل مى باشند: «عنقریب بعد از آن آزمایش سخت، روزگاران خورشید تیره و تار مى گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند كرد و قدرت هاى آسمانى نیز به لرزه درخواهند آمد و سپس آثار و علایم ظهور آن مرد آسمانى آشكار خواهد شد و سپس تمامى قبایل زمین نگران و غمگین مى گردند و آن گاه عیسى از ابرهاى آسمان با جلال و شكوه و قدرت فرو خواهد آمد.»
در انجیل مرقس نیز ضمن تأكید بر همین مضامین، به جمع آورى یاران توسط مسیح اشاره شده است: «سپس عیسى با شكوه و جلال و قدرت خواهد آمد و فرشتگان تحت امر خود را به اطراف و اكناف عالم روانه خواهد كرد و منتخبان خود را از چهارگوشه جهان از بالاترین نقطه آسمان تا پایین ترین نقطه زمین جمع خواهد كرد.» روایات اسلامى نیز بر آمدن مسیح(علیه السلام)صحه مى گذارند. از جمله آن كه، پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمودند: «سوگند به آن كه جانم به دست او است، به طور یقین عیسى بن مریم به عنوان داورى عادل و پیشوایى دادگر در میان شما فرود خواهد آمد.»
مفسران در تفسیر آیه 159 سوره نساء، آن را با بازگشت حضرت مسیح در آخر الزمان مرتبط مى دانند و این آیه را در همین رابطه ارزیابى مى كند. به هر حال، مسأله فرود آمدن مسیح و بازگشت وى در آخرالزمان، از موضوعات مشترك اندیشه انتظار نزد مسلمانان و مسیحیان است. البته، اسلام در این رابطه منجى موعود را مهدى(علیه السلام)معرفى نموده، او را پیشواى آخرالزمان تلقى مى كند: «چگونه خواهید بود، آن گاه كه عیسى بن مریم در میان شما فرود آید و پیشواى شما از خود شما باشد.» یا آن كه در روایتى دیگر از امام باقر(علیه السلام)نقل شده است: «پیش از قیامت (عیسى) به دنیا فرود مى آید و هیچ كس از ملت یهود و مسیحى نمى ماند مگر آن كه پیش از مرگ به او ایمان آورد و آن حضرت پشت سر مهدى نماز مى گذارد.»
بى گمان بر هر پژوهشگر آگاه روشن است كه روایات اسلامى و اعتقادات مسیحى در رابطه با مسأله ظهور بسیار به هم نزدیك هستند. مقایسه خبرهاى رسیده از روایات اسلامى در رابطه با پیشرفت غیرقابل تصور علوم در زمان ظهور ، ایجاد رفاه اجتماعى ، علایم ظهور و سایر موارد با آنچه آمد به روشنى این مدعا را ثابت مى كند.
این مسأله به خودى خود مى تواند زمینه هاى گفتوگو و هم اندیشى بین انتظار اسلامى و مسیحى را فراهم آورد. ناگفته نماند كه حتى در برخى از انجیل هاى مورد پذیرش گروهى از پروتستان ها، به روشنى از ظهور نجات دهنده اى صحبت به میان مى آید كه از فرزندان پیامبر عربى است: مسیح در وصایاى خود به شمعون پطرس مى فرماید: «اى شمعون! خداى من فرمود، تو را وصیت مى كنم به سید انبیا، كه بزرگ فرزندان آدم و پیغمبران امى عربى است. او بیاید، ساعتى كه فرج قوى گردد و نبوت بسیار شود و مانند سیل جهان را پركند.»

بازگشت مسیح از زاویه اى دیگر
هزاره گرایى در میان مسیحیت همواره وجود داشته است. این اندیشه اگرچه در طول تاریخ داراى فراز و نشیب هاى فراوانى بوده است، اما هم اینك با گذر از قرن بیستم و ورود به قرن بیست و یكم، امیدهاى تازه اى را پدید آورده است. با نگاهى به پایگاه هاى اینترنتى و حجم گسترده اطلاعات آن ها، شور انتظار به راحتى محسوس است. این مسأله به تنهایى خطرخیز نیست، اما اگر این مطلب را در كنار وقوع انقلاب اسلامى، ادعاى زمینه سازى ظهور، كه به وسیله برخى روایات نیز تأیید مى شود، نگاه هژمونیك و جهان شمول اسلام جذابیت هاى ذاتى شیعه و محتواى غنى آن را در نظر بگیریم، مسأله پیچیده تر خواهد شد. حال، اگر به آنچه گذشت تمامیت طلبى غرب، نظریه جهانى سازى، اندیشه «پایان تاریخ فوكویاما» و «جنگ تمدن ها» را بیافزاییم، خواهیم دید كه اندیشه انتظار یكى از موضوعات چالش خیز میان جهان اسلام، به ویژه ایران و جهان غرب است. ساخت فیلم هاى روز استقلال، آرماگدون و ماتریس در پایان دهه نود و نوستراداموس در دهه هشتاد، نمادى از همین تقابل است; تقابلى كه با گذشت زمان، روز به روز جدى تر مى شود.

منتظران هارمجدون (آرماگدون)
یكى از موضوعاتى كه همواره در اندیشه انتظار مسیحیت و اسلام به عنوان چالش مطرح بوده، نبرد آخرالزمان است. با نگاهى به تاریخ اروپا و امریكا در مقاطعى حساس، رهبران آنان با اشاراتى كوتاه و بسیار مبهم مطالبى را بیان مى داشتند كه بیان گر اندیشه هاى درونى حاكم بر آنان بوده است. ناپلئون وقتى به دشت جرزال میان جلیله و سامریه در حوالى كرانه غربى رود اردن رسید، گفت: «این، میدان بزرگ ترین نبرد جهان است.» وى این مطلب را براساس آموزه هاى انجیلى ابراز داشت. اما به نظر نمى رسد هیچ پژوهشگر مسلمانى این گفتار وى را، كه در تاریخ ثبت شده است، مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرار داده باشد. بیش از صد سال بعد، هنگامى كه فرانسه توانست با سوء استفاده از ضعف امپراطورى عثمانى، سوریه و لبنان را اشغال كند، ژنرال گورو فرمانده فرانسوى و فاتح دمشق، در حالى كه پاى خود را با تنفر و تكبر تمام بر مزار صلاح الدین ایوبى گذاشته بود، اظهار داشت: «هان اى صلاح الدین ما بازگشتیم!» این رفتار متفرعنانه مخصوص این فرمانده فرانسوى نبود. آلن بى، ژنرال انگلیسى نیز كه خود در جنگى دیگر در زمان جنگ جهانى اول در هارمجدون پیروزى ارزشمندى را به دست آورده بود، هنگام ورود به قدس، سرمست از پیروزى خویش در برابر كنیسه قیامت ابراز داشت: «امروز جنگ هاى صلیبى به پایان رسید.» این حادثه براى یهودیان از چنان اهمیتى برخوردار بود كه اسرائیل زانگوئیل آن را «جنگ هشتم صلیبى» نامید.
در ادامه، خط سیر این اندیشه را در رفتار جنگ جویانه آیزنهاور رئیس جمهور امریكا، در دهه پنجاه پى مى گیریم. وى اعلام كرد: «بزرگ ترین جنگى كه در پیش داریم، جنگى است براى تسخیر افكار انسان ها.» اما وى ابراز نداشت كه سخن وى در واقع روشى براى تحقق نظریه حمبس برونهام، در كتاب «مبارزه براى جهان» است كه نوشته بود: «هدف ما ایجاد دولت جهانى امریكایى است، به گونه اى كه با دولت هاى جهان به رقابت برخیزد.»
در پى این اظهارات تند و مهار گسیخته در دهه هشتاد با جنگ ستارگان ریگان، تفكر مذهبى وى در رابطه با مشیت الهى، جنگ براى نابودى دشمنان خدا و حكومت هزارساله مسیح روبه رو مى گردیم. پس از ریگان، بوش ـ پدر ـ با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، نظریه نظم نوین جهانى را مطرح مى سازد و فرزندش پس از حوادث یازده سپتامبر بار دیگر با نبش قبر اندیشه ها و انگیزه هاى مدفون مذهبى، سخن از جنگ هاى صلیبى به میان مى آورد و كشورهاى ایران، عراق و كره شمالى را محور شرارت مى نامد. نگاه تفوق جویانه و نامدارى غرب نسبت به مسلمانان، با فراز و نشیب هایى مصلحتى در طول چند قرن اخیر به خوبى روشن است.
حال، این پرسش مطرح مى شود كه آیا همه این اظهارنظرها اتفاقى است و از نگرش لیبرالیستى غرب ناشى مى شود یا برآیندى است از ناگفته هاى ذهنى و عقیدتى غربیان، كه با بیان هاى گوناگون ابراز مى شود؟ از سوى دیگر، آیا این نگاه خصمانه در اندیشه انتظار منجى آخرالزمان نیز ردپایى از خود برجاى گذاشته است یا خیر؟ گریس هال سل در جستوجوى پاسخ این پرسش ها، كتاب «تدارك جنگ بزرگ» را به رشته تحریر درآورده است. این نویسنده مسیحى ـ امریكایى به ریشه یابى دشمنى هاى غرب پرداخته، با دلایل گوناگون و مستند این نظریه را اثبات مى كند كه برخى موضع گیرى ها و رفتارهاى خصمانه یا دوستانه برخى از سردمداران كشورهاى قدرتمند مسیحى، ناشى از یك عامل عقیدتى است; عاملى كه از سوى حركت هاى راست افراطى مسیحى به شدت در جامعه مسیحى تبلیغ مى گردد و تاكنون با اقبال خوبى روبه رو بوده است. این عامل چیزى جز «نبرد آخرالزمان» نیست; نبردى كه در دره مجدون رخ خواهد داد. براساس این روایت عهد عتیق، پیكارى بزرگ بین ارتش دویست میلیونى شرق از یك سو، و ارتش یهودى مسیحى از سوى دیگر، به وقوع خواهد پیوست.
نبردهاى مجدون همزمان با بازگشت مسیح روى خواهد داد. براساس تأویل هاى گروهى از كشیشیان پروتستان، در این جنگ از سلاح هاى هسته اى استفاده خواهد شد: «اى پسر انسان نظر خود را بر جوج، كه از زمین مأجوج و رئیس روش و ماشك و توبال است، بدار و بر او نبوت نما و بگو خداوند «یهوه» چنین مى فرماید «اینك من اى جوج رئیس روش و ماشك و تو بال بر ضد تو هستم و تو را برگرانیده قلاب خود بر چانه ات مى گذارم و تو را با تمامى لشكرت بیرون مى آورم. اسبان و سواران، كه جمیع ایشان با اسلحه تمام آراسته، جمعیت عظیمى با پسرهاو مجنّ ها و همگى این ها شمشیر به دست گرفته. فارس و كوش و فوط با ایشان و جمیع ایشان با سپر و خود، جومرو تمامى افواجش و خاندان توجَرمه از اطراف شمال با تمامى افواجش و قوم هاى بسیارى همراه تو. پس مستعد شو و تو تمامى جمعیت كه نزد تو جمع شده اند، خویشتن را مهیا سازید و تو مستحفظ ایشان باشد. پس از روزهاى بسیار از تو تفقد خواهد شد و در سال هاى آخر به زمینى، كه از شمشیر استرداد شده است، خواهى آمد كه از میان قوم هاى بسیار بر كوه هاى اسرائیل، كه به خرابه هاى دائمى تسلیم شده بود، جمع شده است و آن از میان قوم ها بیرون آورده شده و تمامى اهلش به امنیت ساكن مى باشند.» علاوه بر این آیات، كه به چگونگى تشكیل سپاهیان مهاجم و پایان خوش جنگ مى پردازد، برخى دیگر جنبه هاى دهشت بار نبرد را روشن مى سازند: «خداوند یهوه مى گوید: در آن روز، یعنى در روزى كه جوج به زمین اسرائیل برمى آید، همانا حدّت خشم من به بینیم خواهد برآمد... هر آینه در آن روز تزلزل عظیمى در زمین اسرائیل خواهد شد و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشراتى كه بر زمین مى خزند و همه مردمانى كه بر روى جهانند و به حضور من خواهند لرزید و كوه ها سرنگون خواهد شد و صخره ها خواهد افتاد و جمیع حصارهاى زمین منهدم خواهد گردید.» در كتاب زكریاى نبى، به چگونگى كشته شدن جنگاوران مهاجم اشاره شده است: «گوشت ایشان در حالتى كه بر پاى هاى خود ایستاده اند، كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان كاهیده خواهد شد.» شدت حادثه و تعداد كشتگان در این نبرد عظیم، چنان زیاد است كه در مكاشفه یوحنا از آن به عنوان ضیافت خداوند براى پرندگان یاد مى شود: «و دیدم فرشته اى را در آفتاب ایستاده كه به آواز بلند تمامى مرغانى را كه در آسمان پرواز مى كنند ندا كرده، مى گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گوشت اسبان و سواران آن ها و گوشت همگان را چه آزاد، چه غلام و چه صغیر و چه كبیر.»
این روایات عهد عتیق و انجیل، شباهت بسیارى با واقعه و نبرد قرقیسیا در روایات شیعى دارد. براى مثال، از امام صادق(علیه السلام) در همین زمینه نقل شده است: «ان لله مائدة بقرقیسیا یطلع مطلع من الماء...» «همانا براى خداوند در قرقیسیا سفره اى است كه سروش آسمانى از آن خبر مى دهد، پس ندا مى دهد اى پرندگان و اى درندگان زمین! براى سیر گشتن ازگوشت ستمكاران شتاب كنید.» امام باقر(علیه السلام) نیز ضمن تأكید بر شدت واقعه مى فرمایند: «همانا واقعه اى براى فرزندان عباس و مروانى در قرقیسیا روى خواهد داد كه نوجوان را پیر مى كند و خداوند هرگونه یارى را از آنان دریغ داشته، به پرندگان آسمان و درندگان زمین الهام مى كند تا از گوشت ستمگران سیر شوند.» براساس تحلیل هاى معتقدان نبرد آخرالزمان، 32 جمعیت جهان طى وقایع و حوادث ظهور از بین خواهند رفت. «خداوند مى گوید: "در تمامى زمین دو حصه منقطع شده، خواهند مُرد و حصه سوم در آن باقى خواهد ماند و حصه سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفا ساختن طلا ایشان را مصفا خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت: ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت كه یهوه خداى ما مى باشد." این نگاه نیز با روایات اسلامى مطابقت دارد; چرا كه از امیرمؤمنان(علیه السلام) در این باره نقل شده است: «لا یخرج المهدى حتى یقتل ثلث و یموت ثلث و یبقى ثلث.»; مهدى زمانى خروج خواهد نمود كه31 كشته مى شوند، 31 مى میرند و31 باقى مى مانند. روایتى دیگر از امام صادق(علیه السلام)نیز بر همین مضامین تأكید دارد.
مجموع این روایات توراتى و انجیلى، دستاویزى قابل اعتنا به دست هزاره گرایان مسیحى و پیروان تندرو مشیت الهى داده است. البته، لازم به یادآورى است كه پیروان این نظریه حتى به متحدان یهودى خود نیز رحم نمى كنند و ضمن آن كه معتقدند میلیون ها نفر از یهودیان در این جنگ كشته مى شوند. آینده عده باقى مانده را نیز چنین ترسیم مى كنند: «پس از نبردهاى مجدون، تنها صد و چهل و چهار هزار نفر یهودى زنده خواهند ماند; و همه آنان اعم از مرد، زن و كودك، در برابر مسیح سجده خواهند كرد و به عنوان مسیحیان نوآیین، خود به تبلیغ كلام مسیح خواهند پرداخت.» با وجود اصرار معتقدان به نبرد آخرالزمان بر واژه هاى مجدون، این كلمه تنها یك بار در انجیل مطرح شده است. با این حال، این تفسیر جنگ طلبانه در جوامع مسیحى به شدت بازتاب یافته است، به گونه اى كه در سال 1985 م. این گونه تفسیرها، كه در قالب برنامه هاى تلویزیونى ارائه مى شد، تنها در امریكا حدود شصت میلیون مخاطب را به خود جذب نموده بود. همچنین فروش كتاب، «مرحوم سیاره بزرگ زمین» كه در همین رابطه نوشته شده بود، به مرز هجده میلیون نسخه رسید و در سراسر دهه هفتاد پرفروش ترین كتاب پس از انجیل به شمار مى رفت. هم اكنون امریكاییان به بیش از هزار و چهارصد ایستگاه رادیویى، كه برنامه هاى مذهبى پخش مى كنند، گوش فرا مى دهند و هشتاد هزار كشیش بنیادگراى پروتستان روزانه از چهارصد ایستگاه رادیویى به تبلیغ مرام و مكتب خویش مى پردازند. اكثریت آن ها را هواخواهان مشیت الهى (نبرد پیروزمند مسیحیان در آخرالزمان) تشكیل مى دهند. این مبلغان جنگ، كه بیش تر درباره حمایت خداوند از مسیحیان و عظمت و آینده درخشان ایشان سخن مى گویند، با استفاده از شبكه هاى تلویزیونى خویش هم اكنون حدود شصت كشور را تحت پوشش برنامه هاى خود قرار داده اند.
لازم به یادآورى است كه یكى از ایستگاه هاى تلویزیونى مروج این نوع دیدگاه در جنوب لبنان حضور فعال دارد. یكى دیگر از فعالیت هاى درخور توجه این گروه تربیت یك صد هزار كشیش متعصب و مدافع مسیحیت جنگ طلب مى باشد، كه عمده فعالیت خود را در امریكا متمركز نموده اند. جالب است بدانیم مفسران و نظریه پردازان این نظریه تا پیش از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى واژگانى همچون روش، ماشك، توبال، فارس، جومر و توجرمه را، كه به زعم اینان حریفان اصلى نبرد مجدون را تشكیل مى دهند، به ترتیب بر روسیه، مسكو، توبولسك (یكى از شهرهاى شوروى سابق)، ایران، شمال افریقا یا كشورهاى اروپاى شرقى و قزاق هاى جنوب روسیه تطبیق مى كردند. این گروه نسبتاً قدرتمند علاوه بر آن كه، روابط خویش را با اسرائیل مستحكم مى سازند و تشكیل رژیم صهیونیستى را مقدمه ظهور مسیح ارزیابى مى كنند، در عین حال با توجه به اعتقادات خویش، با جریان صلح یا سازش خاورمیانه مخالفت مى كنند. جرى فال ول، كه یكى از كشیشان معروف و از رهبران این گروه هاى افراطى مى باشد، درباره روند صلح خاورمیانه و پیمان كمپ دیوید مى گوید: «به رغم انتظارهاى خوش بینانه و دور از واقع بینى دولت ما، این قرارداد پیمان پایدارى نخواهد بود. ما از صمیم قلب براى صلح در اورشلیم دعا مى كنیم، ما به یقین بالاترین احترام ها را براى نخست وزیر اسرائیل و ریاست جمهورى مصر قایل هستیم... اما شما و ما مى دانیم تا روزى كه خداوندگار ما عیسى بر روى تخت داوود در اورشلیم (قدس) جلوس نكنند، صلحى در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.» متأسفانه باید اظهار داشت این دیدگاه افراطى تنها به پژوهشگران راست مسیحى و برخى كشیشان محدود نمى شود، بلكه رسوبات این طرز تلقى در یكى از مهم ترین نظریات سیاسى ـ راهبردى، یعنى نظریه جنگ تمدن ها و در پیوند با اهداف درازمدت قدرت هاى بزرگ به خوبى قابل مشاهده است. نظریه جنگ تمدن ها، كه استخوان بندى سیاست خارجى و دفاعى امریكا را شكل داده است، در رابطه با آینده جوامع بشرى به ویژه دو تمدن اسلام و غرب، نگاهى نزدیك به مشیت طلبان مسیحى داشته و ابراز مى دارد: «تقابل اصلى جوامع بشرى برخورد فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى است.»

حاصل سخن
با جمع بندى آنچه گذشت، مى توان این حقیقت را دریافت كه در صحنه انتظار موعود رقبایى سرسخت و پركار حضور دارند; اندیشه هایى كه با ارائه تفاسیر خویش در تلاش هستند تا موجودیت سایر نگرش ها را به خطر اندازند. این مسأله زمانى جدى تلقى مى شود كه بدانیم هویت شیعه پیوندى حیاتى با اندیشه انتظار داشته و در ارتباط با این مفهوم قوام مى یابد. ازاین رو، مى توان با اطمینان اظهار داشت كه بار گران تبیین اندیشه مهدویت بیش از هرجا بر دوش شیعه دوازده امامى سنگینى مى كند. حال، اگر این واقعیت را با وقوع انقلاب اسلامى و داعیه دارى زمینه سازى ظهور حضرت حجت (عج) ملاحظه نماییم، عمق مسأله بیش از پیش آشكار خواهد شد. بى گمان فرا رسیدن هزاره سوم فرصتى كم نظیر و طلایى را فراروى مبلغان واقعى منجى آخرالزمان قرار داده است. استفاده هدفدار و روشمند از این موقعیت ممتاز با توجه به غنا وگیرایى اندیشه انتظار در شیعه، مى تواند راه را بر اندیشه هاى رقیب بسته یا دست كم آنان را بى رقیب رها نكند. در برابر بى توجهى به فرصت هاى پیش آمده راه نفوذ و هجوم دیگرى را براى دشمنان فراهم خواهد ساخت; دشمنانى كه با اندیشه انتظار نیز برخوردى ابزارى خواهند داشت.

منبع : سایت سراج