تبلیغات
ما آخرالزمانیها - نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
پنجشنبه 6 فروردین 1388

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

   نوشته شده توسط: ۷۶۷    

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد (1)      

                                              

                                      آری این وعده حتمی چو عیان خواهد شد

  

تو مباشی نگران از ستم اهل جفا    

  

                                     چشم ما هم به جمالش نگران خواهد شد

 

غم مخور از گذر عمر به دوران شباب

 

                                      قسمت و لطف الهی به همان خواهد شد

 

قلب عالم ز فراقش شده چون زار و نحیف

 

                                  نور مهدی به رگش چون شریان خواهد شد

 

 به جهان خفه از مستی و بیداد و جفا

 

                                   انفجاری به زمین و به زمان خواهد شد

 

 

خوش سرا ای دل حسرت زده از نغمه یار

 

                                       نغمه ای بر نفس پیر و جوان خواهد شد

 

1-- استقبال از بیت معروف حافظ

 برچسب ها: نفس با د صبا مشک فشان خواهد شد ،